Inleiding
Overgekomen uit Melbourne, tijdens een wereldcongres over Psychose 2009, hebben medewerkers van het ACT team (Assertive Community Treatment) van de GGZ Eindhoven (GGzE) gezien dat er, naast de ondersteuning door hulpverleners, een andere manier is om naastbetrokkenen te steunen in hun zware tijd met een (eerste) psychose situatie.

Naasten voor Naasten (een groep vrijwilligers die zelf ervaren naasten zijn) biedt steun aan naasten van cliënten met een (eerste) psychose. Ervaren naasten kunnen tenslotte beter overbrengen wat zij meegemaakt hebben en wat het is om 24 uur per dag, zeven dagen per week als mantelzorger er voor de cliënt steeds te moeten zijn. De hulpverlener heeft het vaak niet aan den lijve ondervonden.
Tijd maken, zorgen en begeleiden van een cliënt met een psychose 24 uur per dag is voor een leek een bijna onmogelijke opgave.
Als ervaringswerker heeft Rob van Kol zich voor 16 uur per week vrijgemaakt. Hij werkt 2,5 uur per week bij de GGzE als thuiscoach en coördinator. Het Naasten voor Naasten team heeft om de zes weken intervisie en werkt onder andere door het volgen van trainingen samen naar een hoger platform toe.

Wat is er innovatief aan?
Innovatief is dat de nieuwe naasten direct door de coördinator benaderd worden en uitgenodigd worden voor een gesprek. Tijdens deze gesprekken, die vaak intensief maar ook als zeer prettig ervaren worden, is er veel ruimte voor het verhaal van de naasten. Door het groot empathisch vermogen van de ervaren naasten kunnen ervaringen gemakkelijk gedeeld worden en wordt er gewezen op alle mogelijkheden die er zijn binnen de wereld van de psychische ziekten. Nieuwe naasten begrijpen vaak niet hoe een dergelijke situatie heeft kunnen ontstaan en wat zij als naasten fout gedaan denken te hebben. Met zelfverwijt is de cliënt niet gebaat.

Er is ruimte voor de vraag: "hoe gaat het met u?" Deze vraag moet soms meerdere malen gesteld worden want steeds komt het verhaal van hun zieke naasten terug. Echter, wij geven niet op, in de positieve zin van het woord, totdat we gehoord hebben dat ze ook aan zichzefl denken in deze zeer zware tijd. Deze gesprekken duren meestal bijna twee uur.
Nieuwe naasten worden gestimuleerd om de Psycho Educatiecursus te volgen en om deel te nemen aan de lotgenotenavond, speciaal voor nieuwe naasten. Op deze manier lukt het naasten om samen te gaan werken en ook aan zich zelf te denken zodat hierdoor de cliënt de beste weg kan zoeken naar zelf inzicht.

Werkwijze ACT team
De werkwijze van het ACT team is dat , als er een nieuwe cliënt komt, zij er vanuit gaan dat er altijd een naaste bij betrokken is (ouder(s), zus, broer, vriend). Niemand is alleen.
Als de cliënt in de war is (wat hoort bij dit ziektebeeld) dan wordt gevraagd aan wie de cliënt de meeste steun had toen het nog beter ging met hem. Dan komt er bijna altijd een naam.
Het ACT team geeft bij de cliënt en betrokkenen aan op deze manier te werken waardoor samen het probleem kan worden aangepakt en binnen het triademodel (cliënt, hulpverlener, naaste) optimaal gewerkt kan worden (privacy is hierdoor geen issue meer).
Het werken in de triade is de link met het thema "Herstel in uitvoering'.

Voor wie is dit bedoeld?
Deze hulp dis bedoeld voor alle nieuwe naasten omdat werken binnen het triademodel de beste basis vormt voor HOOP en HERSTEL binnen de mogelijkheden van de cliënt.

Naasten voor Naasten team, Annelies, Ine, Jos, Stefanie en Rob.